1. Objednávanie tovaru

Na objednávanie tovaru slúži nákupný košík s objednávkovým formulárom, ktorý nájdete na stránke. Odoslaním objednávky potvrdzujete jej platnosť. V krátkom čase obdržíte potvrdzujúci e-mail o zaevidovaní Vašej objednávky. Potvrdzujúci e-mail bude obsahovať všetky položky z Vášho objednávkového formulára.

 

 1. Vymedzenie pojmov

Predávajúci – prevádzkovateľ  : Alexandra Capová – I LIKE

Kupujúci     – fyzická alebo právnicka osoba, ktorá vstúpila do vzťahu s predávajúcim

Tovar   – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu ………………..

Objednávka   – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 

 1. Dodanie tovaru

Dodanie objednaného tovaru bude realizované kuriérom alebo na požiadanie Slovenskou poštou , v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle 1-2 pracovné dni od jej potvrdenia, v tom prípade, ak je tovar na sklade. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

 

Objednávky odosielame v rámci Slovenskej republiky , po individuálnej dohode je možné dodanie aj do zahraničia.

 

Kupujúcí sa odoslaním objednávky zavazuje k odobratiu zakupeného tovaru.V prípade nevyzdvihnutia tovaru si má predávajúci právo uplatniť náklady poštovného a balného.

 

 1. Platobné podmienky a cena poštovného

Spôsob dopravy si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

 

Poplatky za  dopravu si môžete pozrieť tu cena poštovného   ………………………

 

 1. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre uskutočnenie plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho.Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené alebo poskytnuté tretej osobe. Vyplnením objednávkového formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich objednávok.

 

 1. Vrátenie zakúpeného tovaru

Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu uvedenú v kontaktoch v originálnom balení s priloženým sprievodným listom, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

 1. Záruka , reklamácie a servis

 • Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať a bezodkladne informovať predávajúceho.
 •  Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, zabalený, vrátane faktúry.
 • Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok alebo návodu na poúžívanie. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.
 • Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 • Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto Dodacie podmienky sú platné od 1.3.2018 Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny dodacích podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.,-

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom emailu, prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

 

E-mail:

info@ILIKE.com

ILIKE@gmail.com

ILIKE@ILIKE.com

Alexandra.capova@centrum.sk

Kategorie vlogu :

 • Kozmetika
 • Nechty

Doména – ILIKE.com